Akreditovaný kurz: Krůček po krůčku k řešení problematických situací ve vztazích a komunikaci v MŠ a ZŠ

V průběhu 8hodinového kurzu se naučíte se lépe zvládat problematické situace ve vztazích ve škole, včetně komunikace s rodiči, kolegy a nadřízenými. Připomenete si význam kolegiální podpory, osobní pohody a work-life balance.

Anotace: Akreditovaný vzdělávací program podporuje účastníky (pedagogy) v jejich osobnostně sociálním a profesním rozvoji. Rozšiřuje jejich kompetence pro efektivní komunikaci v rámci pedagogického sboru a při komunikaci s rodiči žáků a žáky. Zaměřuje se na dialog, podporu týmové spolupráce, řešení krizové komunikace, rozvíjí u pedagogů schopnosti asertivního řešení konfliktů, aktivního naslouchání, mediace a zprostředkovává základy facilitace. Tyto dovednosti pak doplňuje o principy wellbeingu, pozitivního myšlení, významu work-life balance, jako významných nástrojů pro kontinuální zlepšování práce pedagoga a prevenci syndromu vyhoření.

V čem je lepší delší seminář, než kratší verze: V rámci komplexního semináře se budete moci těšit na pestré spektrum názorných ukázek a bude i velký prostor na praktické procvičování. Lépe si pak nové techniky osvojíte.

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin (8x 45 minut.), seminář je možné rozdělit do 2-3 dní

Počet účastníků: max 20 osob

Místo konání: Pokud pojmete seminář jako akci pro „sborovnu“, pak se uskuteční ve vašich školních prostorách (třída, učebna). Tuto vzdělávací akci nabízíme také realizátorům letních škol pro pedagogy, víkendových akcí, jako součást širšího programu.

Cena: 11 500 Kč, plus náklady na dopravu

Možnost využít prostředky ze šablon: ANO, poradíme vám jak na to

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *