Letní škola pro pedagogy ze základních škol

Zveme Vás na LETNÍ ŠKOLU pro pedagogy základních škol, která se uskuteční 21. až 23. srpna 2023 v příjemném prostředí Penzionu Harmony Javorník (Čtyřkoly) – nedaleko Benešova. Můžete se těšit na pestrý vzdělávací program, inspirativní lektory a pohodovou atmosféru.

K dispozici nám bude nejen vnitřní učebna, ale i krásná zahrada. Vedle samotných pedagogů základních škol je účast vhodná i pro vychovatele ze školních družin, pedagogy volného času nebo asistenty pedagoga.

Pořádající subjekt a přihlášky: Open Amos, s.r.o., Mgr. Helena Šešinová, tel. 725 876 474, email: helena.sesinova@open-com.cz, www.open-com.cz. Na tomto kontaktu vám rádi poskytneme další informace.

Uzávěrka přihlášek je 23. 4. 2023 (včetně). Přihlášky posílejte na helena.sesinova@open-com.cz. Do předmětu napište „Letní škola – přihláška“. V těle mailu, prosíme, uveďte jméno účastníka, turnus (MŠ/ZŠ), kontakt, případně důležitá upozornění (př. ohledně ubytování a stravování). Upozorňujeme, že kapacita letní školy je omezená. Nejpozději do konce dubna všechny přihlášené vyrozumíme, a poskytneme vám informace ohledně zálohové platby.

Účast lze plně hradit z šablon (pozn. pomůžeme vám s administrací)

Kurzovné + plná penze + ubytování: 6 150 Kč

(cena zahrnuje 24 hodin vzdělávání, ubytování na 2 noci v penzionu Harmony Javorník,
stravu – snídaně, každý den 2x coffee breaks, oběd a večeře)

Po potvrzení přihlášky budete vyzváni k úhradě kurzovného. Platbu budeme požadovat do konce května 2023 (bez včasné úhrady nemůžeme účastníkům garantovat místo na letní škole). Storno poplatky: 40 % při zrušení účasti do 30. června 2023; 80 % při zrušení účasti do 17. srpna 2023; 100 % při zrušení po 18. srpnu 2023. Je však možné za sebe poslat náhradníka.

V případě zájmu můžeme nabídnout účast bez ubytování, kde snížená cena činí 4 650 Kč.

Program:

          Pondělí
21. 8. 2023
       
9:00-10:00Příjezd a ubytování
10:00-13:00Hra ve vyučování Lektor: PhDr. Mgr. Roman Musil je absolventem FF UK, obor pedagogika se zaměřením na pedagogiku osobnostně sociálního rozvoje a PedFUK, obor – humanitní, pedagogické a společenské vědy. V současné době vyučuje v SPgŠ Beroun dramatickou výchovu, sociální komunikaci a pedagogiku. Dále vyučuje na PedF UK v Praze dramatickou výchovu, sociální komunikaci a rétoriku a na PedF UPOL v Olomouci sociální komunikaci, metody jednání. Od roku 1992 dělá po republice semináře pro učitele a lektory. Studuje a propaguje především reformní pedagogiku a alternativní proudy ve vyučování. Anotace:Seminář vede učitele ZŠ ke smysluplnému a cílevědomému využívání hry ve výchovně vzdělávacím procesu. Vysvětluje, jakým způsobem je možné využívat hru k motivování žáků, k fixování učební látky a také zkoušení látky naučené. Seminář ukazuje, jak je možné hru vymyslet či upravit k účelu daného vyučovacího předmětu, jak ji zadávat a povzbuzovat, ale také reflektovat. Seminář je veden praktickou formou s doplňujícím teoretickým výkladem.
13:00-14-00Oběd
14:00-18:00Hra ve vyučování Lektor: PhDr. Mgr. Roman Musil  Anotace: Pokračování dopoledního workshopu
18:00-20:00Večeře a volný program
20:00-22:00Odpočinkový zážitkový večerní program s překvapením
Úterý
22. 8. 2023
7:30-9:00Snídaně
9:00-12:00Kooperativní a párové metody učení Lektoři: Lukáš Javorek a Lukáš Heřman z projektu Aktivní učitel společně začínali s MonkeyEnglish.cz, což jsou krátká tematicky zaměřená videa (k dispozici na YouTube.com). V roce 2016 následovala Mazaná Opice – videa orientovaná na zvyšování finanční gramotnosti dětí. Název AKTIVNÍ UČITEL vystihuje přesně to, o co se snaží – chtějí inspirovat ostatní učitele a sami rozvíjet tento styl výuky. Anotace:Na semináři se dozvíte, jak dělit žáky do skupin, jaké role ve skupině lze přidělovat a vyzkoušíte si hlavní výukové metody spjaté s kooperativním učením. Dozvíte se, jak nastavovat kritéria při zadávání komplexnějších úkolů, jak posuzovat jejich splnění a jak posilovat rozvoj vybraných jemných dovedností. Seminář probíhá formou modelových aktivit pro jednotlivce, dvojice nebo týmy. Ze semináře si odnesete zásobník forem výuky, ze kterého budete moci dlouhodobě čerpat.
12:00-13:00Oběd
13:00-18:00Kooperativní a párové metody učení Lektoři: Lukáš Javorek a Lukáš Heřman z projektu Aktivní učitel Anotace:Pokračování dopoledního workshopu
18:00-20:00Večeře a volný program
20:00-22:00Volná zábava
Středa
23. 8. 2023
7:30-9:00Snídaně
9:00-12:00Krůček po krůčku k řešení problematických situací ve vztazích
a komunikaci na základních školách
Lektorky: Mgr. Helena Šešinová, Ing. Jana Čechová. Více informací najdete na https://www.open-com.cz/nas-tym/ Anotace: Zaměříme se na to, jak lépe zvládat problematické situace při komunikaci ve škole, včetně komunikace s rodiči. Připomenete si význam kolegiální podpory a work-life balance.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *