Náš tým

Mgr. Helena Šešinová

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Je absolventkou certifikovaného vzdělávacího programu Asociace mediátorů ČR, Řešení konfliktu technikou mediace (zaměření na Mediace jako ucelený proces se všemi typickými fázemi, její definice a cíle, bariéry v komunikaci, nástroje k jejich snižování teorie konfliktu – druhy, typy, styly a modely řešení konfliktu, principy a nástroje participativního řešení konfliktu a vyjednávání, tvorba, forma a parametry mediačních dohod).

Spolupracuje se vzdělávacím programem Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, je koordinátorkou implementace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) ORP Benešov. V lektorské činnosti se zaměřuje na vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ a na témata řešení problematických situací, komunikace a osobní rozvoj pedagoga. Organizovala čtyři úspěšné ročníky letní školy pro pedagogy MŠ a ZŠ z ORP Benešov (2019-2022).