NÁŠ TÝM

Mgr. Helena Šešinová

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Je absolventkou certifikovaného vzdělávacího programu Asociace mediátorů ČR, Řešení konfliktu technikou mediace (zaměření na Mediace jako ucelený proces se všemi typickými fázemi, její definice a cíle, bariéry v komunikaci, nástroje k jejich snižování teorie konfliktu – druhy, typy, styly a modely řešení konfliktu, principy a nástroje participativního řešení konfliktu a vyjednávání, tvorba, forma a parametry mediačních dohod).

Spolupracuje se vzdělávacím programem Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, je koordinátorkou implementace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) ORP Benešov. V lektorské činnosti se zaměřuje na vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ a na témata řešení problematických situací, komunikace a osobní rozvoj pedagoga. Organizovala čtyři úspěšné ročníky letní školy pro pedagogy MŠ a ZŠ z ORP Benešov (2019-2022).

Ing. Jana Čechová

Vystudovala Jihočeskou univerzitu Zemědělskou fakulty. Profesně se více než 25 let věnovala marketingu a PR. Je absolventkou vzdělávacího programu London School of Public Relations a držitelkou několika profesních ocenění v České ceně za PR. Absolvovala také kurz pokročilé prezentační dovednosti s lektorem a ekonomem Tomášem Sedláčkem. Je držitelkou certifikátu KOUČ osobního rozvoje – rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT, organizovaného Institutem transformační psychologie.

Spolupracuje se vzdělávacím programem Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, pro který tvoří metodické materiály a příručky pro pedagogy, vč. Ekoebeceda aneb Buďme k vodě šetrní (2021) a Ekoabeceda pro klima a výukových scénářů (2022). Spolupracuje na organizaci webinářů a lektorování vzdělávacích seminářů pro snazší zařazení environmentálních témat do výuky. Je koordinátorkou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) ORP Benešov. V lektorské činnosti se zaměřuje na vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ a na témata řešení problematických situací, komunikace a osobní rozvoj pedagoga, a dále také na zařazování environmentálních témat do výuky.