VZDĚLÁVACÍ AKCE

Velmi dobře víme, jak náročná je práce pedagogů. Vzdělávání, práce, podpora a rozvoj žáků, dále komunikace v rámci pedagogického sboru a také s rodiči a k tomu všechno to papírování. V angličtině se tomu říká multitasking, kdy je potřeba zvládnut zároveň několik často velmi různorodých úkolů. V naší vzdělávací nabídce vám proto cíleně přinášíme akce, ve kterých se zaměřujeme na osobní rozvoj pedagoga, zlepšování komunikačních a vyjednávacích dovedností, a zároveň se snažíme podporovat a rozvíjet vnitřní pohodu a motivací učitelů.

Ve stálé nabídce máme dva kurzy, které se věnují této problematice – základní osmihodinový akreditovaný kurz a pak ještě kratší kurz v délce tří hodin. Liší se především množstvím a délkou praktického tréninku, tak jak nám to časová dotace dovolí. Naše vzdělávací akce si můžete objednat pro pedagogy do sborovny, rádi také přijmeme pozvání na letní školu nebo jiný obsáhlejší vzdělávací program. Akce v regionech připravujeme a bližší informace k nim zveřejníme později v kalendáři akci.

Bližší informace vám rádi poskytneme na kontaktech: Mgr. Helena Šešinová, helena.sesinova@open-com.cz, tel. 725 876 474

8hodinový akreditovaný vzdělávací program:
Krůček po krůčku k řešení problematických situací ve vztazích a komunikaci v mateřských a základních školách – s časovou dotací 8 vyučovacích hodin

Co se naučíte: Lépe zvládat problematické situace při komunikaci ve škole, včetně komunikace s rodiči. Připomenete si význam kolegiální podpory a work-life balance.

Anotace: Vzdělávací program podporuje účastníky (pedagogy) v jejich osobnostně sociálním a profesním rozvoji. Rozšiřuje jejich kompetence pro efektivní komunikaci v rámci pedagogického sboru a při komunikaci s rodiči žáků a žáky. Zaměřuje se na dialog, podporu týmové spolupráce, řešení krizové komunikace, rozvíjí u pedagogů schopnosti asertivního řešení konfliktů, aktivního naslouchání, mediace a zprostředkovává základy facilitace. Tyto dovednosti pak doplňuje o principy wellbeingu, pozitivního myšlení, významu work-life balance, jako významných nástrojů pro kontinuální zlepšování práce pedagoga a prevenci syndromu vyhoření.

V čem je lepší delší seminář, než kratší verze: V rámci komplexního semináře se budete moci těšit na pestré spektrum názorných ukázek a bude i velký prostor na praktické procvičování. Lépe si pak nové techniky osvojíte.

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin (8x 45 minut.), seminář je možné rozdělit do 2-3 dní

Počet účastníků: max 20 osob

Místo konání: Pokud pojmete seminář jako akci pro „sborovnu“, pak se uskuteční ve vašich školních prostorách (třída, učebna). Tuto vzdělávací akci nabízíme také realizátorům letních škol pro pedagogy, víkendových akcí, jako součást širšího programu.

Cena: 11 500 Kč, plus náklady na dopravu

Možnost využít prostředky ze šablon: ANO, poradíme vám jak na to

3hodinový vzdělávací program:
Krůček po krůčku k řešení problematických situací ve vztazích a komunikaci v mateřských a základních školách – zkrácená verze semináře na 3 hodiny

Co se naučíte: Lépe zvládat problematické situace při komunikaci ve škole, včetně komunikace s rodiči. Připomenete si význam kolegiální podpory a work-life balance.

Anotace: Vzdělávací program podporuje účastníky (pedagogy) v jejich osobnostně sociálním a profesním rozvoji. Rozšiřuje jejich kompetence pro efektivní komunikaci v rámci pedagogického sboru a při komunikaci s rodiči žáků a žáky. Zaměřuje se na dialog, podporu týmové spolupráce, řešení krizové komunikace, rozvíjí u pedagogů schopnosti asertivního řešení konfliktů, aktivního naslouchání, mediace a zprostředkovává základy facilitace. Tyto dovednosti pak doplňuje o principy wellbeingu, pozitivního myšlení, významu work-life balance, jako významných nástrojů pro kontinuální zlepšování práce pedagoga a prevenci syndromu vyhoření.

Časová dotace: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut.)

V čem je lepší delší seminář, než kratší verze: V osmihodinovém semináři je velká pozornost věnována praktickému procvičování. Lépe si pak nové techniky osvojíte. Také v kratší verzi bude prostor na trénink, ale menší. Pokud se vám bude seminář líbit, můžeme se domluvit na pokračování.

Počet účastníků: max. 20 osob

Místo konání: Pokud pojmete seminář jako akci pro „sborovnu“, pak se uskuteční ve vašich školních prostorách (třída, učebna). Tuto vzdělávací akci nabízíme také realizátorům letních škol pro pedagogy, víkendových akcí, jako součást širšího programu.

Cena: 6 900 Kč, plus náklady na dopravu

Možnost využít prostředky ze šablon: ANO, poradíme vám jak na to