Menu Zavřeno

Vzdělávací akce pro pedagogy

Zaměřujeme se na techniky kolegiální podpory ve škole, komunikaci a spolupráci s rodiči, psychohygienu pro pedagogy, vztahy rodičů s dětmi, environmentální vzdělávání, wellbeing a klima školy.…

Tvorba strategie školy

Pro vaši školu zpracujeme strategii obsahující analýzu, vč. SWOT analýzy, vizi školy, prioritní oblasti, akční plán a metodiku hodnocení naplňování strategie. Předpokladem úspěchu je, že…

Wellbeing školy

Vaše škola absolvuje ucelený roční program. Nejdříve se blíže seznámíte s principy wellbeingu a pak vám pomůžeme ve vaší škole zavádět konkrétní opatření. Zjistíte, že slabiny,…

Letní školy

V srpnu 2024 pořádáme letní školu pro pedagogy ze ZŠ a po ní pro pedagogy z MŠ. Hlásit se můžete už nyní. Další informace najdete…