Menu Zavřeno

V duchu citátu Jana Amose Komenského „Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno, co vzájemně souvisí, nikdy se nedostanete kupředu,“ nejvíce oceníme, pokud se domluvíme se školou na komplexnější spolupráci na posílení wellbeingu ve škole (vice zde) nebo na tvorbě strategie školy, vč. analýzy, stanovení vize, prioritních oblastí a akčního plánu (více zde).

 • Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.
 • Je absolventkou certifikovaného vzdělávacího programu Asociace mediátorů ČR – Řešení konfliktu technikou mediace.
 • Je manažerkou implementace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) ORP Benešov.
 • V lektorské činnosti se zaměřuje na vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ a na témata komunikace a osobní rozvoj pedagoga, krizová komunikace, spolupráce s rodiči, wellbeing, klima školy nebo vztahová vazba mezi rodiči a dětmi v prvních letech života.
 • Organizovala pět úspěšných ročníků letní školy pro pedagogy MŠ a ZŠ z ORP Benešov (2019-2023).
 • Je průvodkyní škol v podpoře wellbeingu (certifikát – Partnerství pro vzdělávání z. ú.).

Ing. Jana Čechová
jana.cechova@open-com.cz
tel.: 603 574 631

 • Profesně více než 25 let věnovala marketingu a PR. Je absolventkou vzdělávacího programu London School of Public Relations a držitelkou několika ocenění v České ceně za PR.
 • Je držitelkou certifikátu KOUČ osobního rozvoje – rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT, organizovaného Institutem transformační psychologie.
 • Spolupracuje se vzdělávacím programem Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, pro který tvoří metodické materiály a příručky pro pedagogy, vč. Ekoebeceda aneb Buďme k vodě šetrní (2021) a Ekoabeceda pro klima (2022).
 • Je manažerkou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) ORP Benešov.
 • V lektorské činnosti se zaměřuje na vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ a na témata komunikace a osobní rozvoj pedagoga, spolupráce s rodiči, wellbeing, klima školy, strategie kvalitní školy a dále také na zařazování environmentálních témat do výuky.
 • Je průvodkyní škol v podpoře wellbeingu (certifikát – Partnerství pro vzdělávání z. ú.).

Mezi další spolupracovnice patří:

PhDr. Mgr. Radmila Pikorová, PTSTA-C: Dlouholetá psycholožka v PPP Benešov. Nyní školní psycholožka. V rámci své profese se věnuje diagnostice a poradenské práci s dětmi a mládeží s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi. Pracuje i s dětmi nadanými. V rámci své lektorské praxe vede výcviky a supervize v transakční analýze.

Mgr. et Bc. Hana Klabíková: Lektorka a psycholožka se zaměřením na dospívající a dospělé.