Menu Zavřeno

Co vám kurz přinese: Připomeneme si specifika a principy efektivní spolupráce a komunikace školy a pedagoga s rodiči, které jsou založené na vzájemném respektu a dialogu. Vyzkoušíme si vybrané techniky, které nám pomohou lépe zvládat problematické až konfliktní situace ve vztazích ve škole. Připomeneme si význam a využití kolegiální podpory, osobní pohody a work-life balance při řešení těchto situací.

Časová dotace: 4 vyučovací hodiny (4x 45 minut.). Počet účastníků: max 20 osob. Místo konání: Pokud pojmete seminář jako akci pro „sborovnu“, pak se uskuteční ve vašich školních prostorách. Tuto vzdělávací akci nabízíme také realizátorům projektů MAP, letních škol pro pedagogy nebo víkendových akcí.
Cena: 6 900 Kč, plus náklady na dopravu (u vzdálenějších lokalit). Možnost využít prostředky ze šablon: ANO

Anotace: Nejprve projdeme styly výchovy a emoční vztahy rodičů k dětem, které se často promítají do toho, jak rodič se školou spolupracuje a komunikuje. Navážeme tím, jak předcházet problematickýcm situacím v komunikaci s rodiči a jak je efektivně zvládnout, když už nastanou. Seznámíme vás s technikami mediace, které lze využít při komunikaci ve škole, dále se strategiemi řešení problematických situací a s významem kolegiálního sdílení a spolupráce.

Lektorky: Kurzem Vás společně provedou Mgr. Helena Šešinová a Ing. Jana Čechová.

Co vám kurz přinese: Povzbudíme vás v tom, abyste dokázali budovat a rozvíjet dobrý učitelský tým, v rámci kterého díky kolegiální podpoře dokážete snáze zvládat dennodenní stres, podpořit se navzájem a tím předcházet nebo zmírňovat riziko vyhoření, dosáhnout harmonie a oboustranně přínosné spolupráce mezi méně zkušenými a profesně zdatnějšími pedagogy.

Časová dotace: 4 vyučovací hodiny (4x 45 minut.). Počet účastníků: max 20 osob. Místo konání: Pokud pojmete seminář jako akci pro „sborovnu“, pak se uskuteční ve vašich školních prostorách. Tuto vzdělávací akci nabízíme také realizátorům projektů MAP, letních škol pro pedagogy nebo víkendových akcí.
Cena: 6 900 Kč, plus náklady na dopravu (u vzdálenějších lokalit). Možnost využít prostředky ze šablon: ANO

Anotace: Na kurzu si připomeneme význam kolegiálního sdílení, spolupráce a podpory. Seznámíme vás s technikami, které jsou osvědčené ve školním prostředí a některé z nich si také vyzkoušíme. Pokusíme se odpovědět na otázky, jak tyto aktivity efektivně zařadit do náročného programu školy a jednotlivých pedagogů.

Lektorky: Kurzem Vás společně provedou Mgr. Helena Šešinová a Ing. Jana Čechová.

Co vám kurz přinese: Získáte konkrétnější představu, co je to wellbeing, proč je důležité ho ve škole podporovat a jak na to. Seznámíme vás s několika aktivitami k podpoře wellbeingu a rozvoji sociálních a emočních dovedností ve školách mezi pedagogy a žáky.

Časová dotace: 4 vyučovací hodiny (4x 45 minut.). Počet účastníků: max 20 osob. Místo konání: Pokud pojmete seminář jako akci pro „sborovnu“, pak se uskuteční ve vašich školních prostorách. Tuto vzdělávací akci nabízíme také realizátorům projektů MAP, letních škol pro pedagogy nebo víkendových akcí.
Cena: 6 900 Kč, plus náklady na dopravu (u vzdálenějších lokalit). Možnost využít prostředky ze šablon: ANO

Anotace: Vzdělávací program poskytne odpovědi na otázky, proč je podpora wellbeingu ve školách tak důležitá. Poskytne doporučení, jak zlepšovat sociální a emoční dovednosti i vzdělávací výsledky žáků. Představí přístup k dětem založený na wellbeingu, který vede ke snížení výskytu komplikovaného chování a šikany, ke snížení počtu žáků trpících úzkostmi, depresemi a dalšími psychickými obtížemi. Připomene význam budování pocitu sounáležitosti, kolegiální podpory, porozumění, zvládání stresu, ponaučení se z chyb, ale také zdravého pohybu a stravování.

Lektorky: Kurzem Vás společně provedou Mgr. Helena Šešinová a Ing. Jana Čechová.