Menu Zavřeno

Ing. Mgr. Petr Lunga, ředitel Základní škola Divišov

Na přípravu a zpracování Strategie školy jsme oslovili paní Janu Čechovou a Helenu Šešinovou, které se vzdělávání dlouhodobě věnují. Aktuálně v rámci MAP Posázaví. Proběhlo několik přípravných setkání, na kterých jsme nastínili vizi školy a na základě podkladů (ČŠI, SCIO, PISA) připravili podklady pro analytickou část strategie. Spolupráce probíhala na profesionální úrovni a v přátelské atmosféře. Obě lektorky následně pracovali na 3 setkáních se zaměstnanci školy (zvláště pedagogickým sborem). Svým přístupem dokázaly účastníky vtáhnout do problematiky a výsledkem bylo zpracování SWOT analýzy a vytýčení nejdůležitějších oblastí, které bychom rádi ve škole zlepšili. Obě lektorky byly vždy na každé setkání dobře připraveny, jak po odborné tak materiální stránce. Vždy byl také dodržen předjednaný harmonogram činností. Jako škola můžeme vedení participativní tvorby strategie školy doporučit.

Mgr. Zuzana Šturcová, zástupkyně ředitele Základní škola Divišov

„Helena Šešinová a Jana Čechová pro nás tvoří novou strategii školy. Výstupy jsou kvalitně zpracované, především však velmi oceňuji, jak se jim daří do práce na strategii, tvorbě vize, definování strategických oblastí a návrhů aktivit zapojovat zaměstnance školy. Těším se na pokračování spolupráce.“

Mgr. Jana Dvořáková, učitelka 1. st., Základní škola Bystřice

„V srpnu 2023 proběhl další ročník letní školy pro pedagogy, tentokrát ve Čtyřkolech. Kvalitně připravený program, trvající tři dny s aktuálně zvolenými tématy nabídl nám pedagogům ve vhodně zvoleném srpnovém období mnoho nových informací, variabilitu řešení různých situací, otevření nových témat a posun v profesionální práci. To vše pod příjemně zajištěnou organizační stránkou, které se věnuje Jana Čechová a Helena Šešinová.“