Menu Zavřeno

Letní školy

V srpnu 2024 pořádáme letní školu pro pedagogy ze ZŠ a po ní pro pedagogy z MŠ. Hlásit se můžete už nyní. Další informace najdete níže.

Zveme Vás na LETNÍ ŠKOLU pro pedagogy, která se uskuteční od 19. do 23. srpna 2024 v příjemném prostředí rodinného zájezdního hostince Starý svět (Amerika 9, Votice) cca 20 km od Benešova směrem na Tábor. Můžete se těšit na pestrý vzdělávací program, inspirativní lektory a pohodovou atmosféru. K dispozici budeme mít nejen vnitřní učebnu, ale i krásnou zahradu, pohodlné prostorné pokoje a venkovní bazén se slanou vodou Vedle pedagogů základních a mateřských škol je účast vhodná i pro vychovatele školních družin, pedagogy volného času nebo asistenty pedagoga.

Na program jsme zařadili témata od využití umělé inteligence ve výuce základní školy přes rozvoj informatického a logického myšlení u dětí v předškolním věku, vzdělávání dětí se závažnými poruchami chování, vytváření dobrých vztahů ve školní třídě až po wellbeing a psychohygienu pedagogů. Věříme, že letní škola pro Vás bude nejen zdrojem nových informací a podnětů od lektorů, ale rovněž Vám nabídne prostředí pro sdílení zkušeností, inspiraci a přinese příjemně strávené chvíle s kolegy pedagogy.

Pořádající subjekt a přihlášky: Open Amos, s.r.o., Mgr. Helena Šešinová, tel.: 725 876 474, e-mail: helena.sesinova@open-com.cz, www.open-com.cz. Na tomto kontaktu Vám rádi poskytneme další informace.

Uzávěrka přihlášek je 10. 5. 2024 (včetně). Přihlášky posílejte na helena.sesinova@open-com.cz. Do předmětu napište „Letní škola – přihláška“. V těle e-mailu, prosíme, uveďte jméno účastníka, turnus (MŠ/ZŠ), kontakt, případně důležitá upozornění (např. ohledně ubytování a stravování). Upozorňujeme, že kapacita letní školy je omezená. Nejpozději do 20. května všechny přihlášené vyrozumíme a poskytneme informace ohledně zálohové platby.

Cena pro účastníka: Shodné pro turnus ZŠ i MŠ.Účast lze plně hradit z šablon. Všichni účastníci od nás obdrží osvědčení o účasti.

Kurzovné + plná penze + ubytování: 6 500 Kč (cena zahrnuje 24 hodin vzdělávání, ubytování na 2 noci v rodinném zájezdním hostinci Starý svět, stravu – snídaně, každý den coffee break, oběd a večeře). V případě zájmu můžeme nabídnout účast bez ubytování za 4 850 Kč.

Po potvrzení přihlášky budete vyzváni k úhradě kurzovného. Platbu budeme požadovat do 5. června 2024 (bez včasné úhrady nemůžeme účastníkům garantovat místo na letní škole). Storno poplatky: 40 % při zrušení účasti do 30. června 2024; 80 % při zrušení účasti do 16. srpna 2024; 100 % při zrušení po 17. srpnu 2024. Je však možné za sebe poslat náhradníka.

Pondělí 19. srpna 2024

9.00–10.00Příjezd a ubytování
10.00–13.00Agresivní chování dětí ve škole a jak ho řešit
Lektor: PhDr. Sáva Arabadžiev, český etoped. psychoterapeut, mediátor a soudní znalec v oblasti výchovy a vzdělávání. Více než 20 let se zabývá problematikou šikany a jejího řešení v praxi, spolupracuje s mnoha školami, kde pomáhá aktivně řešit a snižovat výskyt šikany. Pracuje ve Výchovném ústavu v Pšově, kde od roku 2002 působí ve funkci ředitele zařízení.
Anotace:Nárůst agresivity u dětí a snižování věku malých agresorů patří k nejbolavějším tématům současného školství. Rozpoznat, kdy je chování dítěte ještě normativní a kdy už se jedná o poruchu chování, není pro pedagogického pracovníka jednoduché. Poskytneme vám návody, jak vyhodnocovat agresivní projevy chování u dětí různých věkových skupin, jak jim předcházet a jak je řešit, pokud nastanou.
13.00–14.00Oběd
14.00–17.00Agresivní chování dětí ve škole a jak ho řešit
Lektor: PhDr. Sáva Arabadžiev
Anotace: Pokračování dopoledního workshopu
17.00–18.30Žít zdravě – význam harmonie těla a duše
Lektor: Ing. Jitka Bělohlávková, lektorka, cvičitelka, masérka
18.30–20.00Večeře a volný program
20.00–22.00Odpočinkový večerní program navazující na Žít zdravě

Úterý 20. srpna 2024

7.30–9.00Snídaně
9.00–12.00Jak wellbeing pomáhá zlepšovat vzdělávací výsledky žáků
Lektoři: Mgr. Helena Šešinová, Ing. Jana Čechová. Více informací najdete na https://www.open-com.cz/pribeh-a-trym/ Anotace:Získáte konkrétnější představu, co je to wellbeing a proč je důležité ho ve škole podporovat. Jak opatření wellbeingu mohou zlepšovat klima a vztahy ve škole, podmínky pro práci učitelů, kvalitu výuky, vzdělávací výsledky a kompetence žáků, komunikaci a spolupráci s rodiči. Seznámíme vás s několika aktivitami k podpoře wellbeingu a rozvoji sociálních a emočních dovedností ve školách mezi učiteli a žáky.
12.00–13.00Oběd
13.00–18.00Dobré vztahy ve školní třídě
Lektoři: Mgr. et BcA. Monika Šimáková, lektorka a učitelka pedagogiky na SPGŠ a gymnáziu Evropská na oborech PMP i Pedagogické lyceum. Zaměřuje se na témata komunikace a kooperace ve školních třídách, osobnostní a sociální výchovu, dramatizaci a inscenaci ve výuce.
Anotace: Zaměříme se na důležitost pravidel ve školní třídě, dále na sociální vztahy ve školní třídě (individualizace, kompetice, kooperace) + příklady aktivit. Diagnostické nástroje pro kvalitu vztahů ve školní třídě (vhodné pro učitele) a základní principy didaktiky osobnostně sociální výchovy.
18.00–20.00Večeře a volný program
20.00–22.00Volná zábava

Středa 21. srpna 2024

7.30–9.00Snídaně
9.00–12.00Využití umělé inteligence ve výuce
Lektor: Mgr. Václav Maněna, PhD., středoškolský učitel, lektor, ajťák a jůtůber. Má dlouholeté praktické zkušenosti s e-learningem, online vzděláváním a využíváním technologií ve výuce. Poskytuje webináře, školení a konzultace školám i organizacím, které podporují vzdělávání.
Anotace: Naučíte se využívat umělou inteligenci ve výuce a při tvorbě příprav. Dozvíte se o výhodách a rizicích využití nástrojů umělé inteligence ve výuce a při samostatné práci žáků. Seznámíte se s praktickými příklady prvků umělé inteligence v nástrojích a zařízeních, které učitelé používají, i etických, didaktických a legislativních problémech spojených s využitím umělé inteligence ve výuce.

Středa 21. srpna 2024

13.00-14.00Příjezd a ubytování
14.00-17.00Improvizace ve škole
Lektorka: MgA. Jana Machalíková, lektorka, improvizátorka a recitátorka. Absolventka katedry výchovné dramatiky DAMU, pedagožka PedF UK a KVD DAMU, lektorka výukových programů v Národní galerii, spoluautorka knihy Improvizace ve škole, klaunka sdružení Zdravotní klaun, spoluzakladatelka České improvizační ligy.
Anotace: Na krátkých improvizačních hrách a cvičeních budeme postupně sledovat práci na rozvoji schopnosti kooperace. Tato cvičení jsou využitelná v široké oblasti pedagogického působení.
17.00–18.30Žít zdravě – význam harmonie těla a duše
Lektor: Ing. Jitka Bělohlávková, lektorka, cvičitelka, masérka
18.30–20.00Večeře a volný program
20.00–22.00Odpočinkový večerní program navazující na Žít zdravě

Čtvrtek 22. srpna 2024

7.30–9.00Snídaně
9.00–13.00Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem a dětí s opožděným vývojem řeči v mateřské škole
Lektorka: Mgr. Lucie Dušková, ředitelka MŠ Čtyřlístek, Benešov Anotace: Vedle teoretického základu bude workshop doplněn o praktické ukázky a příklady. Budeme se také věnovat nastavení plánu podpory žáků s podpůrnými opatřeními prvního stupně.
13.00–14.00Oběd
14.00–18.00Zvládání stresu na pracovišti i v soukromém životě – techniky zvládnutí stresu, účinná relaxace
Lektorka: Mgr. Helena Šešinová. Více informací najdete na https://www.open-com.cz/pribeh-a-trym/
Anotace: Na workshopu se dozvíte, jak funguje naše tělo a náš mozek při stresu, co je syndrom vyhoření a jestli se nás týká. Dále jaké jsou druhy stresu a seznam stresorů, úrovně stresu a vnější i vnitřní vlivy. Budeme se zabývat psychohygienou všedního dne, povíme si, co dělá stres s naším mozkem, naučíme se převzít kontrolu nad situacemi a udržet si nadhled a klid.  A vyzkoušíme si několik jednoduchých relaxačních technik.
18.00–20.00Večeře
20.00–22.00Volná zábava

Pátek 23. srpna 2024

7.30–9.00Snídaně
9.00–12.00Rozvoj informatického a logického myšlení u předškolních dětí Lektorka: Mgr. Monika Písková, lektorka, ředitelka MŠ Nespeky  Anotace: Budeme se zabývat tím, jak už u dětí v mateřských školách můžeme rozvíjet informatické a logické myšlení pro efektivní řešení problémů. Vyzkoušíme si první i mírně pokročilé krůčky v programování, které pak využijete při výuce v MŠ. Zvládne je každý a je to zábava!
12.00–13.00Oběd
13.00–16.00Polytechnická výchova v mateřské škole
Lektor: PhDr. Roman Andres, více na https://www.romanandres.cz Anotace: Zaměříme se na základní pojmy a hodnoty polytechnické výchovy, na šikovnost rukou a dětské myšlení. Budeme se zabývat organizací výuky, vybavením, významem PV pro život a ostatními předměty. Řekneme si základní principy a smysl toho, co (ne)dělat a proč, jaké jsou příležitosti a rizika. Učitelé získají náměty pro výuku, vzorky materiálu, stručnou metodiku vč. odkazů aj.

(Pozn. změna programu či jeho úpravy jsou vyhrazeny)