Menu Zavřeno

Tvorba strategie školy

Pro vaši školu zpracujeme strategii obsahující analýzu, vč. SWOT analýzy, vizi školy, prioritní oblasti, akční plán a metodiku hodnocení naplňování strategie. Předpokladem úspěchu je, že se do tvorby strategie zapojí všechny skupiny, jichž se vzdělávání ve škole týká – kromě učitelů ideálně také provozní zaměstnance, žáky a rodiče. Dokážeme s nimi efektivně pracovat, tak aby i oni viděli v procesu vzniku strategie smysl.

V červenci 2015 vydala ČŠI materiál nazvaný Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení. Strategie, které pro školy zpracováváme, jednak naplňují požadavky ČŠI, ale především mají ambici být přínosem a pomocí pro samotnou školu (vedení, pedagogy, nepedagogické pracovníky, žáky a rodiče).

Pokud máte zájem o spolupráci při tvorbě strategie školy, napište nebo nám zavolejte na naše kontakty. Rády si s vámi nezávazně popovídáme o vašich představách a cílech.